สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ขอเชิญรับการฉีดวัคซีนไฟเชอร์ ฝาแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี เข็มที่ 1 ในวันที่ 30 พย. 2565

โดย งานประชาสัมพันธ์  วันที่ 30 พ.ย. 2565 เวลา 11:40:14น.  46หมอพร้อม
หมอชนะ