สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย งานประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ขอเชิญรับการฉีดวัคซีนไฟเชอร์ ฝาแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี เข็มที่ 1 ในวันที่ 30 พย. 2565

2022-11-30 11:29:54


โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ขอเชิญรับการฉีดวัคซีนไฟเชอร์ ฝาแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี เข็มที่ 1 ในวันที่ 30 พย. 2565.jpg

http://banhonghealth.go.th/announced.php?document_id=70