สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย งานประชาสัมพันธ์

ประกาศ เปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด2

2021-06-22 10:11:00

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  https://lin.ee/x0EldcG   หรือ 053 093788 ต่อ 14


ประกาศ เปิดรับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด2.pdf

ไฟล์ประกอบ

  • ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สฌ. สธ. ลพ.2 ประเภทสามัญ กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 80 (ตั้งแต่อายุ 60 ขึ้นไป).pdf

  • ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สฌ. สธ. ลพ.2 ประเภทสมทบ กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 80 (ตั้งแต่อายุ 60 ขึ้นไป).pdf

  • ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สฌ. สธ. ลพ.2 ประเภทสามัญ (อายุไม่เกิน 60 ปี).pdf

  • ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก สฌ. สธ. ลพ.2 ประเภทสมทบ (อายุไม่เกิน 60 ปี).pdf

  • คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสฌ. สธ. ลพ.2.pdf


  • http://banhonghealth.go.th/announced.php?document_id=60